Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia a osobných údajov

Plne rešpektujeme a chránime súkromie svojich zákazníkov. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné pre vybavenie objednávky budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne nás požiadajte emailom alebo telefonicky o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ BRIDGE International s.r.o., skrátene B. I. s.r.o, internetového obchodu www.vodnelyze.sk, týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru nakladá v zmysle “Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov”.

Prevádzkovateľ BRIDGE International s.r.o., skrátene B. I. s.r.o, internetového obchodu www.vodnelyze.sk je zaregistrovaný na Úrade o ochrane osobných údajov SR po číslom 201415105.

 

Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

  • meno a priezvisko
  • fakturačná adresa, doručovacia adresa ak je iná ako fakturačná
  • e-mailová adresa - slúži na komunikáciu s Vami
  • telefónne číslo - slúži na komunikáciu s Vami
  • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení. Podľa vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ BRIDGE International s.r.o., skrátene B. I. s.r.o internetového obchodu www.vodnelyze.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky.  Sú to najmä doručovateľské služby (údaje za účelom doručenia zásielky).

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom- hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.